Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Bình Châu - Phước Bửu

Sinh viên thực hiện: Trần Phạm Tưởng Quỳnh, Hồ Như Tuyền

Giáo viên hướng dẫn: K.S Nguyễn Thanh Hoàng

Đánh giá đề tài: 7.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12200
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không tám năm bốn

Xem trả lời của bạn !