Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng module đánh giá môn học cho phòng sau đại học

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lộc Thọ

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Anh Thơ

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12217
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm bốn năm bảy

Xem trả lời của bạn !