Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Quản lý tour du lịch

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuệ Hoài Như, Võ Hữu Minh Hòa, Nguyễn Đan Thoa, Nguyễn Anh Chí

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thanh Phước

Đánh giá đề tài: 6.0 điểm / 7.0 điểm / 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12337
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu năm bảy bốn

Xem trả lời của bạn !