Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý nội dung open CMS

Sinh viên thực hiện: Đinh Ngọc Nam, Lê Minh Quang, Trần Thanh Sơn

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Công Song

Đánh giá đề tài: 7.0 điểm / 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12284
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm ba bảy sáu

Xem trả lời của bạn !