Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Tìm hiểu java web service & ứng dụng

Sinh viên thực hiện: Lê Đức Hiếu, Nguyễn Thị Mộng Thu, Lê Hữu Phúc

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12302
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu bảy tám một

Xem trả lời của bạn !