Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Ngôn ngữ SAML trong kỹ thuật Single Sign On

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngân, Bùi Ngọc Hoàng Oanh, Huỳnh Thị Thanh Trà, Lê Đức Thành

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Anh Thơ

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12313
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai năm ba chín

Xem trả lời của bạn !