Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Open CMS

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Trinh, Bùi Minh Thành, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Tôn Thị Anh Thư

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thế Hoàng

Đánh giá đề tài:

 Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12292
Điều chỉnh lần cuối: 16-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín ba bốn không

Xem trả lời của bạn !