Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Hệ thống quản lý lịch làm việc của GV

Sinh viên thực hiện: Khưu Quốc Bảo, Lê Thế Phương, Phạm Đức Thành, Nguyễn Phú Vinh

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12341
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai không một năm

Xem trả lời của bạn !