Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Quản lý thông tin tổng đài 108

Sinh viên thực hiện: Lê Hồng Ngọc Hân, Lê Thị Thu Hiền

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thế Hoàng

Đánh giá đề tài:

 

Số lần xem trang: 242
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn ba một ba

Xem trả lời của bạn !