Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Các công nghệ Java Enterprise mã nguồn mở. Ứng dụng quản lý thông tin Bảo vệ Bà mẹ & trẻ em

Sinh viên thực hiện: Hồ Nguyễn Bích Huyền, Trần Hồng Anh, Trịnh Nguyễn Minh Thư,  Lê Văn Vệ, Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Đăng Quang, Phạm Thị Thúy

Giáo viên hướng dẫn: T.S Nguyễn Công Vũ

Đánh giá đề tài:

 

Số lần xem trang: 12201
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không ba sáu bốn

Xem trả lời của bạn !