Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Linux Boot ROM  and remote X Windows

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Hùng Phương, Võ Đình Hân, Lê Trọng Nghĩa

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài:

 

Số lần xem trang: 12264
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn hai sáu ba

Xem trả lời của bạn !