Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Chia sẻ file trực tuyến

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Phương Trâm, Nguyễn Văn Tuệ, Phạm Văn Khởi

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài:

 

Số lần xem trang: 288
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám tám sáu ba

Xem trả lời của bạn !