Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Giải pháp ISA Proxy cho bảo mật và chia sẻ Internet

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Phúc, Giao Thành Thoáng

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài:

 

Số lần xem trang: 12172
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu bảy bảy năm

Xem trả lời của bạn !