Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Java Media Framework

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Sim Anh, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Được, Hà Tuấn Nam

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12295
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không sáu không năm

Xem trả lời của bạn !