Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng một site giới thiệu việc làm dùng công nghệ Struts - Hibernate

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Thắng, Hà Thị Ngọc Thảo, Phạm Vĩnh Phú

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài:

Số lần xem trang: 287
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín sáu bốn bảy

Xem trả lời của bạn !