Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Cảnh báo từ xa qua SMS

Sinh viên thực hiện: Võ Thị Kim Thoa, Trần Minh Phát

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm

Số lần xem trang: 295
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai ba hai sáu

Xem trả lời của bạn !