Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Quản lý thư viện trường Đại học Nông Lâm

Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Diễm Hồng, Trương Thị Thanh Thảo, Hồ Thị Thanh Hòa

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đánh giá đề tài:

Số lần xem trang: 271
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn không một hai

Xem trả lời của bạn !