Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Quản lý thư viện trường Đại học Nông Lâm

Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Diễm Hồng, Trương Thị Thanh Thảo, Hồ Thị Thanh Hòa

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đánh giá đề tài:

Số lần xem trang: 12233
Điều chỉnh lần cuối:

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (08-11-2020)

Thông tin Sinh Viên (22-04-2019)

Danh sách thi khoa CNTT (07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính (16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin (15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2 (15-09-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám bảy ba một

Xem trả lời của bạn !