Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Bảo mật mạng không dây

Sinh viên thực hiện: Trần Duy Đông, Đinh Hoàng Gia, Dương Thủy Nguyên

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12366
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy năm sáu tám

Xem trả lời của bạn !