Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Tìm hiểu Ruby & Web Framework Ruby On Rail

Sinh viên thực hiện: Lưu Trung Hiếu, Nguyễn Việt Nam Khanh, Võ Thị Kim Ngân, Phạm Hiền Sĩ

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Anh Thơ

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12309
Điều chỉnh lần cuối: 25-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm chín ba hai

Xem trả lời của bạn !