Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Phần mềm kế toán

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đội, Đỗ Thị Thúy Hằng, Lý Cẩm Long

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Thành

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12317
Điều chỉnh lần cuối: 25-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba tám bảy một

Xem trả lời của bạn !