Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Sắp xếp thời khóa biểu

Sinh viên thực hiện: Đào Thụy Quỳnh Như, Bùi Tú Trinh, Phạm Văn Tý

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Thành

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12346
Điều chỉnh lần cuối: 16-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không tám không bảy

Xem trả lời của bạn !