Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng chương trình quản lý điểm cho sinh viên Khoa CNTT 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Ân, Võ thị Ngọc Cẩm, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phạm Thế Sang

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Anh Thơ

Đánh giá đề tài:

Số lần xem trang: 12301
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu bốn ba sáu

Xem trả lời của bạn !