Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Sàn giao dịch chứng khoán ảo

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Huy, Võ Minh Quân, Hồ Minh Thuận

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm 

Số lần xem trang: 12300
Điều chỉnh lần cuối: 08-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín chín hai ba

Xem trả lời của bạn !