Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Quản lý khách sạn

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kim Huệ, Trần Bùi Ngân Khương, Nguyễn Đoan Thục, Thân Thanh Uy

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phan Võ Minh Thắng

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12376
Điều chỉnh lần cuối: 25-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm ba một không

Xem trả lời của bạn !