Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Công nghệ Portal

Sinh viên thực hiện: Trần Minh Dũng, Bùi Văn Hạnh, Nguyễn Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Sang

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm

 

Số lần xem trang: 12344
Điều chỉnh lần cuối: 25-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám bảy sáu bốn

Xem trả lời của bạn !