Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

KS. Phan Vĩnh Thuần

Năm sinh : 1970

Chức vụ: Giảng viên

Email:  pvthuan @hcmuaf.edu.vn

 

Các môn học phụ trách: Mạng máy tính, hệ điều hành Linux

Các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo, tạp chí đã công bố:

Các đề tài đã hướng dẫn:

·        Quản lý vật tư CNTT, SVTH: Phan Thị Vân An, Nguyễn Quốc Hưng, Trần Thị Mộng Thu, Phạm Thị Thanh Vân

 

Số lần xem trang: 344
Điều chỉnh lần cuối: 22-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám một bảy hai

Xem trả lời của bạn !