Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Collaboration with major software companies:

- TMA Solutions

- KMS Technology Company

- Fujinet System JSC

- FPT Software Company

- SaiGonSoft Company

- Axon Active Company

- DXC Company

 

 

Page count : :7711
Created : 15-05-2008
Last modify :11-08-2018

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy bảy một không

Xem trả lời của bạn !