Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Collaboration with major software companies:

- TMA Solutions

- KMS Technology Company

- Fujinet System JSC

- FPT Software Company

- SaiGonSoft Company

- Axon Active Company

- DXC Company

 

 

Page count: 9257
Last modify: 07-04-2019

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu bảy bảy

Xem trả lời của bạn !