Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Tải thông tin chi tiết Tại đây.

 Tải thông tin chi tiết Tại đây.

 Tải bảng điểm Tại đây.

 Tải bảng điểm chi tiết Tại đây

Tải Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 Tại đây

Các bạn tải lịch thi chi tiết Tại đây, tải danh sách thi Tại đây.

Lưu ý:
- P1, P2, P3: Cẩm Tú
- R306, R406: Rạng Đông
- TTTH: Trung tâm tin học
- Thi thực hành và vấn đáp: theo lịch thi của Khoa thông báo (có sự thay đổi phòng thi so với lịch thi của PĐT thông báo)

- Sinh viên xem danh sách thi trong file đính kèm (xem kỹ mục Nhóm, Tổ và STT và cột Ghi chú thay đổi) để đến đúng phòng thi.

Vị trí ứng tuyển
       + Nhân viên Phát triển phần mềm (.NET/Android/iOS) (Software Developer)
       + Nhân viên Tư vấn, bảo trì phần mềm (Customer Service Officer)
       + Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester/ QC)
       +Nhân viên triển khai phần mềm (Business Solution Consultant)

Tải thông tin chi tiết Tại đây

Trang liên kết