Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Cao đẳng  khóa 34, tổng số sinh viên: 68

 

Mã sinh viên Họ  Tên Ngày Sinh Mã lớp
07130050 Nguyễn Thanh Quốc Hưng 20/05/88 CD08TH
07329020 Lâm Thị Phương Dung 01/09/88 CD08TH
07329030 Trần Tiến Giang 05/10/88 CD08TH
07329047 Bùi Hữu Huấn 18/08/88 CD08TH
07329056 Trần Dương Quốc Khánh 13/09/88 CD08TH
07329063 Nguyễn Ngọc Lân 28/04/89 CD08TH
07329079 Phạm Đăng Phương Nam 22/09/87 CD08TH
07329093 Nguyễn Quang Ninh 10/07/84 CD08TH
07329096 Bùi Tấn Phát 23/03/89 CD08TH
07329114 Trần Thái Sơn 16/11/88 CD08TH
07329119 Phan Thanh Tâm 06/10/89 CD08TH
07329122 Phạm Ngọc Thái 04/11/89 CD08TH
07329182 Tống Thị Bình Yên 14/04/87 CD08TH
08165001 Nguyễn Thế Bôn 12/10/90 CD08TH
08165002 Cao Văn Chính 01/12/87 CD08TH
08165003 Lê Minh Chung 16/10/87 CD08TH
08165004 Vũ Mai Chung 10/10/89 CD08TH
08165006 Phan Tiến Dũng 21/10/89 CD08TH
08165007 Phạm Trí Dũng 01/09/90 CD08TH
08165008 Châu Phương Định 16/12/90 CD08TH
08165010 Trần Thị Mỹ Hằng 22/12/90 CD08TH
08165012 Lê Trung Hiếu 11/07/89 CD08TH
08165013 Trương Trung Hiếu 15/05/90 CD08TH
08165014 Lê Văn Hoanh 02/11/90 CD08TH
08165015 Lê Mạnh Hoàng 28/12/90 CD08TH
08165016 Hoàng Thị Huệ 30/06/90 CD08TH
08165017 Lương Ngọc Hưng 23/09/90 CD08TH
08165019 Nguyễn Hoàng Thanh Lam 06/11/90 CD08TH
08165020 Nguyễn Bảo Long 07/04/90 CD08TH
08165021 Lê Thị Lộc 05/02/90 CD08TH
08165022 Lê Nguyễn Hoàng Luân 13/08/89 CD08TH
08165023 Nguyễn Thị Thảo 08/04/90 CD08TH
08165024 Tăng Thị Ngọc Mai 09/10/90 CD08TH
08165025 Nguyễn Đình Nghĩa 10/10/90 CD08TH
08165027 Nguyễn Hữu Quyền 09/06/90 CD08TH
08165029 Nguyễn Mai Sương 28/09/89 CD08TH
08165030 Lê Nhật Tân 20/07/88 CD08TH
08165031 Phạm Hoàng Thiện 19/07/88 CD08TH
08165032 Nguyễn Thị Hoài Thoa 20/03/90 CD08TH
08165033 Đào Trần Thọ 05/10/89 CD08TH
08165035 Đỗ Tâm Tình 20/06/87 CD08TH
08165036 Bùi Thị Thùy Trang 25/03/90 CD08TH
08165037 Lê Nguyễn Hoài Trâm 13/07/90 CD08TH
08165038 Nguyễn Thành Trung 01/01/90 CD08TH
08165039 Nguyễn Thành Trung 27/11/90 CD08TH
08165040 Ngô Thị Thanh Trúc 21/07/90 CD08TH
08165041 Nguyễn Anh Tuấn 23/12/88 CD08TH
08165042 Võ Hoàng 04/09/89 CD08TH
08165043 Nguyễn Văn 20/12/89 CD08TH
08165044 Phạm Lê Vinh 06/12/87 CD08TH
08165045 Trần Huy 22/05/90 CD08TH
08165046 Hà Quốc Trường 20/10/90 CD08TH
08167002 Dương Ngọc Giản 03/09/88 CD08TH
08167004 Lê Văn Hiếu 06/06/89 CD08TH
08167005 Nguyễn Trung Hiếu 01/01/88 CD08TH
08167006 Tô Hoàng Hôn 30/10/90 CD08TH
08167007 Phan Đình Kiêm 08/06/90 CD08TH
08167009 Vũ Thành Nguyên 10/03/90 CD08TH
08167010 Dương Duy Nhựt 29/11/89 CD08TH
08167011 Đỗ Minh Quang 07/07/90 CD08TH
08167014 Huỳnh Văn Sang 02/11/88 CD08TH
08167015 Nguyễn Thanh Sơn 26/05/90 CD08TH
08167016 Dương Ngọc Thái 03/01/88 CD08TH
08167017 Nguyễn Phúc Thắng 03/07/89 CD08TH
08167018 Nguyễn Văn Thử 05/01/90 CD08TH
08167020 Nguyễn Trí 01/01/89 CD08TH
08167022 Nguyễn Văn Tỵ 26/04/90 CD08TH
08167023 Nguyễn Thế Anh 25/11/89 CD08TH

Số lần xem trang : :4417
Nhập ngày : 03-12-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp CD12TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD11TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD09TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD07TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD06TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD05TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD04TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba sáu một chín

Xem trả lời của bạn !