Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Bộ sưu tập hè Nha Trang 2008.

Số lần xem trang : :4505
Nhập ngày : 23-02-2009
Điều chỉnh lần cuối :23-02-2009

Tài liệu liên quan đến hội thi "Vinh quang công đoàn Việt nam" năm 2014(26-05-2014)

Hình ảnh CBCC Khoa CNTT Tham gia bóng đá năm 2008.(12-12-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn tám năm sáu

Xem trả lời của bạn !