Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

LCH Trưởng:

Nguyễn Văn Dũ (Giảng viên)

LCH Phó:

Tô Xuân Hải (DH07DT)

Ban Thư ký:

Trần Huy Lam (DH07DT)

Bùi Minh Tuấn (DH08DT)

Số lần xem trang: 8836
Điều chỉnh lần cuối:

Đăng ký tham gia cuộc thi "Microsoft Office World Champion" 2012 (29-02-2012)

BCH LCH SV Nhiệm Kỳ IV(2009 - 2011) (08-10-2009)

Các hoạt động trong tháng thanh niên! (12-03-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không bảy không sáu

Xem trả lời của bạn !