Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v học lại của các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Tại chức, Trung cấp)

 

 

Tất cả sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Tại chức và Trung cấp cần chú ý vấn đề học lại sau đây:

v     Phần thông báo dành cho tất cả sinh viên:

1.      Sinh viên cần theo dõi kỹ thời khóa biểu học của khóa sau. Nếu môn học mà mình nợ có trong thời khóa biểu của khóa sau thì sinh viên phải lên phòng Giáo vụ khoa để đăng ký đóng tiền môn học mà mình nợ cho Thư ký khoa (cô Trâm). Trong trường hợp này, sinh viên học ghép và thi ghép với lớp đó.

2.      Đối với những môn sinh viên nợ mà không có trong thời khóa biểu của khóa sau thì sinh viên đăng ký tên cho lớp trưởng biết môn mà mình còn nợ để lớp trưởng thống kê danh sách nợ. Tùy điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên, khoa sẽ quyết định có mở lớp học lại riêng hay không. Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của khoa. Nếu khoa mở lớp học lại riêng thì sinh viên lên đăng ký đóng tiền cho Thư ký khoa (cô Trâm). Trong trường hợp mở lớp học lại riêng thì sinh viên theo học và thi ở lớp học lại riêng này.

v     Phần thông báo dành cho lớp trưởng các lớp:

1.      Đề nghị lớp trưởng của tất cả các lớp thống kê lại danh sách nợ môn học bao gồm những thông tin sau đây và nộp gấp về cho Giáo vụ khoa (cô Trúc).

2.      Sau đây là mẫu thống kê:

 

Stt

Lớp

Tên môn học nợ

Mã SV nợ

Họ tên SV nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2008

                          Trưởng Khoa                                                       Giáo Vụ

 

 

 

 

                     TS. Phạm Văn Tính                                          Lâm Thị Thanh Trúc

 

Số lần xem trang : :4219
Nhập ngày : 19-06-2008
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không bảy sáu

Xem trả lời của bạn !