Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Theo kế hoạch của Nhà trường về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 vào tháng 03 năm 2017, kính đề nghị các Khoa/Bộ môn đối chiếu, hoàn thiện dữ liệu điểm và gửi biên bản xét tốt nghiệp của Hội đồng Khoa học - Đào tạo cấp Khoa về Phòng Đào tạo.

Thời hạn: trước ngày 24 tháng 03 năm 2017
Kính đề nghị Hội đồng xét tốt nghiệp của Khoa/Bộ môn thông báo đến sinh viên về kết quả xét tốt nghiệp của Trường và gửi biên bản của Hội đồng Khoa/Bộ môn về Phòng Đào tạo đúng theo quy định; theo dõi lịch công tác để tham dự đầy đủ.
 
STT Mã SV Họ và tên SV   Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại
               
CD10TH17              
1 09157058 Đặng Trung Hiếu 17/07/1991 Nam 2.34 Trung bình
CD11TH              
1 11329086 Tống Thị Nguyệt 17/12/1991 Nữ 2.32 Trung bình
CD12TH              
1 12329114 Đồng Xuân Thế 10/12/1994 Nam 2.27 Trung bình
DH10DT              
1 10130005 Phạm Xuân Bằng 28/05/1992 Nam 2.22 Trung bình
2 10130072 Đỗ Tiến Sỹ 31/12/1991 Nam 2.31 Trung bình
DH11DT              
1 11130062 Trần Anh Bảo 13/01/1993 Nam 2.16 Trung bình
               
2 11130077 Bùi Đình Nhu 26/03/1993 Nam 2.40 Trung bình
DH12DT              
1 12130081 Trần Thị Xuân Mến 10/02/1994 Nữ 2.73 Khá
2 12130187 Nguyễn Kim Thịnh 19/07/1994 Nam 2.74 Khá
3 12130246 Nguyễn Thanh Phương 29/08/1994 Nam 2.49 Trung bình
4 12130262 Trần Thịnh Vượng 12/09/1994 Nam 2.32 Trung bình
5 12130323 Trần Thị Mỹ Tiên 24/04/1994 Nữ 2.47 Trung bình
6 12130355 Võ Tấn Lộc 02/11/1994 Nam 3.00 Khá
7 12130368 Phan Xuân Mạnh 26/03/1994 Nam 2.90 Khá
8 12130370 Trịnh Thị Thanh Thảo 16/04/1994 Nữ 2.51 Khá
               

Số lần xem trang : :1245
Nhập ngày : 15-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm tám sáu không

Xem trả lời của bạn !