Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

   CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM:

·        Phân tích, thiết kế phát triển phần mềm máy vi tính

·        Quản lý dự án và chất lượng phần mềm

         ·        Kiểm thử, tích hợp, bảo trì phần mềm

 

   HỆ THỐNG THÔNG TIN:

·        Nguyên lí căn bản về cơ sở dữ liệu và quan hệ dữ liệu

·        Quản trị các hệ cơ sở dữ liệu thông dụng như SQL Server, Posgress SQL, MySQL, ORACLE,…

         ·       Phân tích thiết kế HTTT theo hướng đối tượng với ngôn ngữ mô tả UML

 

   MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG:

 

·        Lập trình ứng dụng mạng

·        Thiết kế, quản trị và bảo trì mạng máy tính vừa và nhỏ

·        Thiết kế, lắp đặt bộ chuyển mạch và bộ định tuyến trong môi trường mạng phức tạp của công ty với cấu trúc LAN & WAN

·        Bảo mật thông tin cho hệ thống máy tính có nối mạng

·        Quản trị hệ thống trên các hệ điều hành Windows và Linux 

Số lần xem trang : :9376
Nhập ngày : 13-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :23-08-2018

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm bốn bảy tám

Xem trả lời của bạn !