Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tại chức Bình Dương khóa 29, tổng số sinh viên: 73

Lớp: TC03DTBD

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 03230163 Thái Hoàng Bảo      
2 03230101 Nguyễn Hữu Chinh      
3 03230164 Đoàn Phú Cường      
4 03230103 Đỗ Thị Thúy Diễm      
5 03230102 Mai Thị Thùy Dương      
6 03230104 Nguyễn Minh Đạt      
7 03230105 Phan Thành Được      
8 03230166 Phan Duy Hải      
9 03230108 Dương Nguyễn Hồng Hạnh      
10 03230107 Đỗ Hữu Hạnh      
11 03230165 Trương Ngọc Hạnh      
12 03230106 Nguyễn Thị Thúy Hằng      
13 03230110 Huỳnh Tuấn Hiệp      
14 03230111 Lê Trọng Hiếu      
15 03230112 Nguyễn Đình Minh Hiếu      
16 03230113 Phạm Trung Hiếu      
17 03230114 Trần Minh Hiếu      
18 03230168 Lưu Nguyễn Khánh Hòa      
19 03230115 Nguyễn Hồng Hòa      
20 03230116 Nguyễn Thị Hồng Huệ      
21 03230117 Nguyễn Thị Kim Huệ      
22 03230109 Huỳnh Ngọc Hùng      
23 03230118 Nguyễn Quốc Huy      
24 03230167 Trần Duy Hưng      
25 03230121 Nguyễn Anh Kha      
26 03230119 Võ Đông Khôi      
27 03230120 Nguyễn Thanh Khương      
28 03230122 Phạm Thúy Kiều      
29 03230124 Đoàn Thanh Len      
30 03230123 Nguyễn Lên      
31 03230169 Nguyễn Thị Liên      
32 03230125 Lê Văn Long      
33 03230126 Nguyễn Thị Thu Lý      
34 03230128 Hà Thị Cúc Mai      
35 03230129 Nguyễn Thị Tuyết Mai      
36 03230127 Bùi Hoàng Mãi      
37 03230130 Lê Hoàng Minh      
38 03230131 Nguyễn Duy Minh      
39 03230132 Phạm Hoàng Minh      
40 03230133 Trần Thanh Minh      
41 03230134 Nguyễn Thị Nga      
42 03230136 Nguyễn Trọng Nghĩa      
43 03230135 Nguyễn Bích Ngọc      
44 03230170 Trần Chánh Ngôn      
45 03230137 Nguyễn Thị Yến Nhi      
46 03230138 Đoàn Thị Thùy Nhung      
47 03230171 Nguyễn Tấn Phong      
48 03230139 Nguyễn Phú Quí      
49 03230141 Huỳnh Thị Kim Soàn      
50 03230140 Nguyễn Ngọc Sương      
51 03230142 Đoàn Văn Tài      
52 03230145 Nguyễn Văn Thành      
53 03230144 Lê Văn Thìn      
54 03230147 Ngô Gia Thịnh      
55 03230146 Phạm Hữu Thọ      
56 03230143 Nguyễn Huy Thông      
57 03230148 Ngô Thị Mộng Thu      
58 03230158 Nguyễn Hoàng Tín      
59 03230159 Võ Trọng Tín      
60 03230160 Võ Văn Tính      
61 03230149 Đặng Minh Trang      
62 03230150 Phạm Thị Bích Trang      
63 03230151 Võ Thị Thanh Trang      
64 03230154 Lê Minh Triết      
65 03230153 Trần Huế Trinh      
66 03230152 Nguyễn Bảo Trọng      
67 03230155 Hồ Mạnh Tuấn      
68 03230156 Nguyễn Anh Tuấn      
69 03230157 Nguyễn Minh Tuấn      
70 03230161 Đỗ Thị Hồng Vân      
71 03230172 Nguyễn Quang Vinh      
72 03230173 Phạm Quang Vinh      
73 03230162 Nguyễn Hoàng Xuân

Số lần xem trang : :4422
Nhập ngày : 26-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp TC02DTKG(26-04-2008)

Danh sách lớp TC06DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC05DTDN(26-04-2008)

Danh sách lớp TC04DTCM(26-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC04DTBN(26-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy một năm chín

Xem trả lời của bạn !