Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 2492
Toàn hệ thống: 34106
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN


   ThS. Văn Công Đức (Trưởng bộ môn) 

  • Email: vcduc @hcmuaf.edu.vn 

 

   KS. Đoàn Thị Kim Oanh 

  • Email: dtkoanh @hcmuaf.edu.vn

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :7697
Nhập ngày : 24-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :30-06-2012

Danh sách các giảng viên thuộc bộ môn Tin học cơ sở

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai bốn chín sáu