Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Cao đẳng khóa 31, tổng số sinh viên: 60

Lớp: CD05TH

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 05329006 Đoàn Thị Lan Anh      
2 05329001 Vũ Kim ánh      
3 05329007 Hoàng Thế Bảo      
4 05329011 Huỳnh Công Danh      
5 05329012 Hứa Tiến Dũng      
6 05329014 Lê Thanh Quốc Dũng      
7 04329005 Nguyễn Hoàng Dũng      
8 05329013 Nguyễn Quang Dũng      
9 05352002 Lâm Đại      
10 05329002 Nguyễn Hữu Đệ      
11 05329004 Nguyễn Văn Đức      
12 04329007 Nguyễn Thị Hà Giang      
13 05329018 Trần Thị Hà      
14 05329091 Dương Thị Mỹ Hạnh      
15 05329017 Nguyễn Thị Thúy Hằng      
16 05329021 Phan Thành Hiệp      
17 05329022 Lê Hữu Trọng Hiếu      
18 05329025 Phạm Kim Hoa      
19 05329020 Mai Thị Thiên Hồng      
20 04329011 Vũ Văn Hùng      
21 05329029 Ngô Quang Nhất Huy      
22 05329023 Nguyễn Minh Hưng      
23 05329031 Bùi Quang Khải      
24 04329015 Lê Lưu Kỳ Ký      
25 05329033 Nguyễn Hoài Sơn Lâm      
26 05329038 Nguyễn Huyền Linh      
27 05329040 Ngn Hoàng Phượng Loan      
28 05329041 Nguyễn Hữu Long      
29 05329035 Chu Thế Lợi      
30 05329046 Nguyễn Văn Mạo      
31 05329047 Nguyễn Thị Thuyết Minh      
32 05329048 Nguyễn Hoàng Nam      
33 05329051 Mai Kim Nga      
34 05329050 Phan Thanh Ngàn      
35 05329049 Lê Thị Hoàng Ngân      
36 05329052 Trần Thị Thiết Nghĩa      
37 05329053 Huỳnh Hữu Nhân      
38 05329055 Đặng Tấn Phát      
39 05329059 Trương Minh Phong      
40 05329058 Nguyễn Minh Phúc      
41 05329057 Lê Tuấn Phước      
42 05329062 Nguyễn Cửu Quang      
43 05329061 Nguyễn Văn Quang      
44 04329029 Trần Mai Quốc      
45 04329047 Nguyễn Cảnh Thắng      
46 05329068 Trần Minh Thiện      
47 05329067 Võ Phước Thọ      
48 05329073 Trần Thị Hồng Thu      
49 05329074 Võ Công Thuận      
50 05329070 Lê Thị Bích Thủy      
51 05329071 Trần Kim Thủy      
52 04329037 Trần Ngọc Thủy      
53 04329040 Phạm Thị Quế Tiên      
54 05329077 Nguyễn Văn Tiến      
55 05329084 Trần Trọng Tính      
56 05329064 Nguyễn Quốc Tồn      
57 05329092 Nguyễn Lê Bảo Trân      
58 05329081 Lê Minh Trí      
59 05329082 Võ Phúc Trí      
60 05329087 Nguyễn Thành Vương

Số lần xem trang : :4364
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp CD12TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD11TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD09TH(03-12-2009)

Danh sách lớp CD08TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD07TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD06TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD04TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu hai năm tám

Xem trả lời của bạn !