Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Cao đẳng khóa 29 chuyên ngành Hệ thống thông tin, tổng số sinh viên: 24

Lớp: CD03THH

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 02329082 Dương Phạm Kim Âu      
2 03329002 Lê Tiến Cát      
3 03329045 Nguyễn Thị Chi      
4 03329046 Trương Thị Quỳnh Giao      
5 03329033 Cao Trọng Hiền      
6 03329059 Lê Đức Hiếu      
7 03329009 Võ Hữu Minh Hòa      
8 02329025 Đặng Thị Huyền      
9 03329013 Nguyễn Tấn Khoa      
10 03329015 Nguyễn Thị Diệu Nguyện      
11 02329114 Lê Thị ánh Nguyệt      
12 03329035 Nguyễn Tuệ Hoài Như      
13 03329051 Lê Hữu Phúc      
14 03329037 Huỳnh Thị Thùy Sương      
15 03329022 Huỳnh Tấn Tài      
16 02329135 Võ Thị Thẩn      
17 02329108 Nguyễn Lộc Thọ      
18 03329025 Nguyễn Đan Thoa      
19 03329026 Nguyễn Thị Mộng Thu      
20 03329053 Hoàng Thị Thủy      
21 03329029 Trần Thanh Trí      
22 03329031 Trần Quốc Tuấn      
23 03329041 Nguyễn Thị Thanh Vân      
24 01329125 Nguyễn Thị Tuyết Vân

Số lần xem trang : :4362
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp CD12TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD11TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD09TH(03-12-2009)

Danh sách lớp CD08TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD07TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD06TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD05TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD04TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy bốn ba bảy

Xem trả lời của bạn !