Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 32 lớp A, tổng số sinh viên: 108

Lớp: DH06DTA

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 06130005 Hoàng Viết Anh      
2 06130003 Phạm Nguyễn Hoàng Anh      
3 06130002 Sơn Thái Ân      
4 06130007 Lê Công Bằng      
5 06130106 Nguyễn Hữu Bình      
6 06130108 Nguyễn Trí Cảnh      
7 06130010 Nguyễn Văn Châu      
8 06130111 Trần Trọng Cử      
9 06130113 Nguyễn Hùng Cường      
10 06130115 Đỗ Mạnh Danh      
11 06130012 Đỗ Bích Diễm      
12 06130116 Lâm Thế Diễn      
13 06130248 Quách Thị Thùy Dung      
14 06130118 Nguyễn Tiến Dũng      
15 05130020 Nguyễn Ngọc Duy      
16 06130016 Phạm Khánh Duy      
17 06130120 Võ Bùi Quang Duy      
18 06130121 Ngô Thị Bích Duyên      
19 06130124 Lê Tuấn Dương      
20 06130127 Trương Tấn Đạt      
21 06130128 Trần Hải Đăng      
22 05130131 Ngô Hùng Dũng Đoài      
23 06130129 Vũ Thành Đô      
24 06130021 Võ Công Đời      
25 06130130 Huỳnh Đức Thắng Em      
26 06130257 Võ Thị Hà      
27 06130131 Nguyễn Long Hải      
28 06130026 Vũ Minh Hàn      
29 06130027 Nguyễn Thị Thúy Hằng      
30 05130036 Bùi Văn Hậu      
31 06130029 Lê Thị Thu Hiền      
32 06130135 Trần Xuân Hiển      
33 06130136 Hứa Văn Hiếu      
34 06130138 Nguyễn Hữu Hòa      
35 06130031 Nguyễn Hoàng Hoàn      
36 06130140 Lê Viết Hoàng      
37 06130033 Nguyễn Thị Minh Hoàng      
38 06130036 Nguyễn Thị Kim Huệ      
39 06130142 Nguyễn Việt Hùng      
40 06130143 Nguyễn Văn Khanh      
41 06130144 Phạm Cao Khánh      
42 06130040 Nguyễn Anh Khoa      
43 06130149 Nguyễn Anh Khôi      
44 06130041 Hứa Thanh Liêm      
45 06130151 ứng Thị Kim Liên      
46 05130050 Châu Vũ Linh      
47 06130044 Dương Vũ Linh      
48 06130153 Trần Thị Mai Loan      
49 06130154 Phan Lê Hoàng Long      
50 06130045 Trịnh Thái Long      
51 06130048 Lê Minh Luân      
52 06130157 Võ Công Lực      
53 06130050 Trương Thị Mai      
54 06130161 Trần Duy Minh      
55 06130052 Trương Quang Minh      
56 06130162 Phí Thị Mơ      
57 06130165 Phạm Trung Nghĩa      
58 06130055 Đinh Gia Nguyên      
59 06130057 Quảng Trí Nguyên      
60 05130065 Lê Thị ánh Nguyệt      
61 06130059 Nguyễn Cảnh Như      
62 06130061 Nguyễn Duy Phú      
63 06130062 Nguyễn Hoàng Phúc      
64 05130122 Trần Quang Phúc      
65 06130065 Phạm Thanh Phương      
66 06130173 Trần Vũ Hoài Phương      
67 06130176 Trần Nguyễn Thảo Quyên      
68 06130177 Trần Đăng Sơn      
69 06130179 Diệp Minh Tài      
70 06130181 Lương Tấn Tài      
71 06130069 Lê Bảo Tâm      
72 06130070 Nguyễn Hữu Tâm      
73 06130183 Huỳnh Công Tân      
74 06130186 Võ Minh Tân      
75 06146048 Trương Ngọc Tấn      
76 06130190 Trần Sỹ Thanh      
77 06130073 Nguyễn Minh Thành      
78 06130074 Lại Thị Phương Thảo      
79 06130195 Phan Phi Thăng      
80 06130076 Nguyễn Thị Kim Thoa      
81 06130199 Nguyễn Chí Thông      
82 06130200 Nguyễn Lê Thuận      
83 06130078 Nguyễn Minh Tiến      
84 06130080 Nguyễn Đức Trung Tín      
85 06130203 Nguyễn Trung Tín      
86 06130205 Nguyễn Lê Bảo Toàn      
87 06130082 Đoàn Thị Trang      
88 06130207 Lưu Thị Thu Trang      
89 05130126 Hạ Duy Trị      
90 06130084 Huỳnh Quốc Trị      
91 05130105 Ngô Quốc Trung      
92 06130211 Nguyễn Gia Trung      
93 06130212 Trần Thanh Truyền      
94 06130214 Hồ Nhật Trường      
95 06130088 Nguyễn Văn Tú      
96 06130089 Nguyễn Anh Tuấn      
97 05130127 Phạm Vương Tuấn      
98 06130092 Ngô Thanh Tùng      
99 06130217 Đỗ Hoàng Tuyên      
100 06130221 Nguyễn Ngọc Tuyến      
101 06130094 Phạm Thành Vàng      
102 06130095 Nguyễn Thị Thu Vân      
103 06130225 Lê Hồng Việt      
104 06130227 Nguyễn Quốc Việt      
105 06130226 Trịnh Ngọc Việt      
106 06130230 Nguyễn Văn Vũ      
107 06130231 Hồ Đặng Hoài Vương      
108 06130099 Nguyễn Hồ Vương

Số lần xem trang : :5316
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :23-04-2008

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không bốn một ba

Xem trả lời của bạn !