Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 31, tổng số sinh viên: 125

Lớp: DH05DT

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 05130001 Nguyễn Thanh An      
2 04130124 Trần Thị Mai Anh      
3 05130005 Nguyễn Công Bình      
4 05130009 Nguyễn Minh Cảnh      
5 05130010 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm      
6 05130012 Lê Thị Kim Chi      
7 05130013 Nguyễn Thị Kim Chi      
8 05130011 Nguyễn Anh Chương      
9 05130006 Nguyễn Thành Công      
10 05130133 Lê Mạnh Cường      
11 05130007 Nguyễn Cường      
12 05130119 Nguyễn Quốc Cường      
13 05130008 Trần Quốc Cường      
14 05130014 Trần Thị Diễm      
15 05130018 Mai Thị Kim Dung      
16 05130015 Dương Hoàng Dũng      
17 05130016 Lê Bá Tiến Dũng      
18 05130017 Trần Quang Dũng      
19 05130022 Phạm Hoàng Đàn      
20 05130023 Nguyễn Hữu Đạt      
21 05130024 Phạm Hoàng Đạt      
22 05130025 Trịnh Xuân Đạt      
23 05130130 Ngô Thái Điền      
24 05130026 Lê Hoàng Thanh Đoan      
25 05130021 Lê Văn Đương      
26 05125100 Vũ Hoàng Giang      
27 05130031 Trịnh Thị Ngọc Hà      
28 05130032 Trần Duy Hải      
29 05130033 Lê Thị Mỹ Hạnh      
30 05130037 Nguyễn Văn Hiên      
31 05130041 Huỳnh Phúc Hòa      
32 05130042 Nguyễn Minh Hòa      
33 05130038 Đặng Viết Hoàng      
34 05130039 Lê Thanh Hoàng      
35 05130040 Trần Quốc Hoàng      
36 05130139 Vũ Minh Hoàng      
37 05130034 Lê Long Hồ      
38 05130030 Phạm Thị Ngọc Hơn      
39 05130140 Nguyễn Văn Huy      
40 05130141 Phạm Hoàng Huy      
41 04130023 Trần Huy      
42 04130121 Vũ Đức Huynh      
43 05130137 Hoàng Phục Hưng      
44 05130029 Nguyễn Việt Hưng      
45 05130136 Trần Bảo Hưng      
46 05130045 Lương Trí Khải      
47 05130046 Đào Duy Khanh      
48 05130142 Nguyễn Văn Khiêm      
49 05130043 Hà Vi Khương      
50 05130044 Nguyễn Trần Khương      
51 05130143 Cao Văn Kiên      
52 05130047 Nguyễn Trung Kiên      
53 05130048 Huỳnh Trúc Lâm      
54 03130035 Hứa Thanh Liêm      
55 05130049 Lê Thị Phượng Liên      
56 05130052 Nguyễn Thị Hồng Liễu      
57 05130051 Gip Nhật Linh      
58 05130053 Nguyễn Thanh Long      
59 05130054 Phan Châu Long      
60 05130055 Nguyễn Thị Tuyết Mai      
61 05130056 Lý Trần Hoàng Minh      
62 05130145 Nguyễn Quốc Minh      
63 05130057 Nguyễn Văn Minh      
64 05130060 Trần Hoài Nam      
65 05130058 Nguyễn Hoàng Nên      
66 05130062 Lê Minh Nghĩa      
67 05130146 Ngô Trọng Nghĩa      
68 05116021 Lê Thị Trúc Ngọc      
69 05130064 Trà Thái Nguyên      
70 04130040 Văn Thái Lộc Nguyên      
71 05130115 Nguyễn Thị Hồng Nhiên      
72 05130066 Lê Thị Huỳnh Như      
73 05130072 Bùi Minh Phúc      
74 05130074 Phạm Huỳnh Mỹ Phúc      
75 05130068 Đặng Công Phương      
76 05130069 Lê Thị Lang Phương      
77 05130070 Nguyễn Đức Phương      
78 05130075 Phạm Trung Quân      
79 05130147 Trương Bảo Quốc      
80 04130104 Phan Xuân Quyền      
81 05130123 Nguyễn Thị ái Quyết      
82 05130078 Phạm Hồ Hùng Sơn      
83 05130077 Lê Thị Thu Sương      
84 05130080 Nguyễn Chí Tâm      
85 05130081 Trần Thị Thanh Tâm      
86 05130124 Cao Duy Tân      
87 05130082 Lê Nhật Tân      
88 05130148 Nguyễn Quốc Tân      
89 05130151 Dương Chí Thanh      
90 05130090 Đỗ Hoài Thanh      
91 05130152 Nguyễn Thị Mai Thanh      
92 05130086 Lê Minh Thành      
93 05130149 Nguyễn Thị Thắm      
94 05130150 Nguyễn Thị Hồng Thắm      
95 05130092 Nguyễn Văn Thiện      
96 05130093 Nguyễn Khánh Thoại      
97 05130083 Giang Văn Thông      
98 05130084 Mai Vĩnh Thông      
99 05130095 Phạm Thị Mai Thu      
100 05130096 Trần Thị Thanh Thu      
101 05130097 Hoàng Thị Thuật      
102 05130116 Đào Thị Ngọc Thúy      
103 05130094 Lê Phạm Diễm Thúy      
104 05130099 Trần Ngô Diễm Thúy      
105 05130085 Trần Minh Thư      
106 05130111 Phạm Thái Bảo Tín      
107 05130100 Đỗ Văn Toàn      
108 05130101 Trần Lê Minh Toàn      
109 05130155 Trương Quốc Toản      
110 05130125 Phạm Thị Trang      
111 05130156 Dương Văn Trăm      
112 05130106 Ngô Trần Trung      
113 05130107 Phạm Trung      
114 05130108 Triệu Thành Trung      
115 05130104 Đào Trung Trực      
116 05130102 Phan Nhật Trường      
117 05130109 Châu Quốc Tuấn      
118 05127114 Thái Tuyền      
119 05130110 Tạ Thị Tuyết      
120 05130112 Lê Quang Vinh      
121 05130113 Nguyễn Xuân Vinh      
122 04130080 Phan Văn Hùng Vinh      
123 05130128 Hồ Vũ      
124 04130081 Nguyễn Ngọc Vũ      
125 05130118 Lạc Tuệ Yến

Số lần xem trang : :4598
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :23-04-2008

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn hai ba tám

Xem trả lời của bạn !