Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 30 chuyên ngành Mạng máy tính, tổng số sinh viên: 66

Lớp: DH04DTM

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 04130085 Nguyễn Hoàng Biết      
2 04130001 Trịnh Duy Bồng      
3 04130002 Phan Ngọc Châu      
4 03130007 Nguyễn Quốc Chung      
5 04130004 Phạm Cao Cường      
6 04130088 Nguyễn Hoàng Duy      
7 03130013 Đỗ Văn Đức      
8 04130008 Hoàng Thị Hương Giang      
9 04130010 Lê Viết Hà      
10 04130012 Lê Long Đông Hải      
11 03130019 Tạ Vi Thế Hải      
12 04130092 Vũ Duy Hiển      
13 04130017 Chu Văn Hoàng      
14 04130018 Huỳnh Văn Hoanh      
15 04130120 Hoàng Hữu Hợp      
16 04130021 Nguyễn Văn Hùng      
17 04130093 Nguyễn Quang Huy      
18 04130024 Phạm Hoàng Hưng      
19 03130030 Nguyễn Sỹ Khang      
20 04130025 Hồ Thanh Khoa      
21 04130027 Nguyễn Trọng Kỳ      
22 04130028 Lê Hoàng Lan      
23 04130029 Bùi Ngọc Lâm      
24 04130030 Nghiêm Xuân Lâm      
25 04130097 Trần Xuân Lệ      
26 04130031 Võ Thị Mỹ Lệ      
27 02130126 Bùi Khắc Linh      
28 04130126 Nguyễn Thanh Long      
29 04130034 La Quang Lợi      
30 04130098 Nguyễn Hoàng Minh Luân      
31 04130036 Kim Nhựt Minh      
32 04130038 Thái Trọng Nghi      
33 04130128 Trương Công Nghị      
34 04130127 Trần Thị Nghĩa      
35 04130039 Nguyễn Bá Ngọc      
36 04118014 Nguyễn Trọng Nhân      
37 04130103 Huỳnh Ngọc Quí      
38 04130045 Phạm Nguyễn Thiên San      
39 04130046 Lữ Minh Sang      
40 04130047 Trần Sang      
41 03130061 Trần Văn Sơn      
42 04130049 Võ Trường Sơn      
43 03130062 Dương Thành Tâm      
44 04130054 Lê Việt Thanh      
45 04130108 Nguyễn Đăng Thanh      
46 03130068 Đỗ Tấn Thành      
47 04130057 Phan Quốc Thắng      
48 04130107 Vũ Xuân Thắng      
49 04130062 Ngô Xuân Thuấn      
50 04130065 Đoàn Thành Tín      
51 04130066 Huỳnh Văn Tín      
52 03130074 Lê Quang Tình      
53 04130069 Lê Trọng Minh Trí      
54 04130072 Nguyễn Hữu Trung      
55 04130071 Phạm Ngọc Bảo Trung      
56 04130111 Nguyễn Đông Trực      
57 04130074 Phan Thanh Tú      
58 04130115 Đinh Ngọc Tuấn      
59 04130116 Lý Hoàng Anh Tuấn      
60 04130117 Phạm Hoàng Tuấn      
61 04130078 Nguyễn Thanh Tùng      
62 03130094 Nguyễn Xuân Vinh      
63 03130096 Nguyễn Tấn Vũ      
64 04130131 Nguyễn Thành Vương      
65 04130082 Nguyễn Thị Kim Vy      
66 03130097 Trần Minh Vỹ

Số lần xem trang : :4658
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :23-04-2008

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm một một sáu

Xem trả lời của bạn !