Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tải khung chương trinh Khoa CNT năm 2014, Tại đây.

Số lần xem trang : :9976
Nhập ngày : 02-12-2014
Điều chỉnh lần cuối :10-11-2016

Khung Chương trình đào tạo áp dụng từ năm 2014(10-11-2016)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO(13-05-2008)

Chương Trình Đào Tạo Mẫu (Đại học - Cao đẳng) năm 2013(19-09-2013)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn hai hai sáu

Xem trả lời của bạn !