Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

(V/v nộp đề cương chi tiết KLTN vào HK1/2014-2015-bổ sung)

 

Điều kiện để được làm KLTN:

-          Có số tín chỉ tích luỹ ít nhất ¾ khối lượng chương trình đào tạo (không tính các tín chỉ điều kiện).

-          Có điểm trung bình tích luỹ hệ 4 từ 2.0 trở lên.

Thông báo về việc nộp đề cương chi tiết:

-          Địa điểm: Phòng Giáo vụ Khoa.

-          Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2014.

Đề cương chi tiết phải ghi rõ:

-          Họ tên sinh viên, khóa học, Khoa đào tạo.

-          Họ tên cán bộ hướng dẫn.

-          Tên đề tài.

-          Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.

-          Nội dung và các vấn đề cần giải quyết.

-          Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài.

-          Tài liệu tham khảo cần thiết.

Lưu ý:  + Đề cương chi tiết phải có chữ ký xác nhận của GV hướng dẫn.

                + Tối đa 02 sinh viên / 01 khóa luận.

 + Sinh viên không làm KLTN phải đăng ký các môn học thay thế trong khung chương trình đào tạo.

+ Danh sách sinh viên được làm KLTN, Khoa sẽ thông báo sau.

+ Thời gian báo cáo KLTN dự kiến vào tháng 3/2015.

Số lần xem trang : :4315
Nhập ngày : 03-10-2014
Điều chỉnh lần cuối :03-10-2014

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy bảy bốn một

Xem trả lời của bạn !