Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

DANH SÁCH LỚP CD12TH

 

STT MSSV Họ và Tên
1 12329003 Lê Tuấn Anh
2 12329005 Phạm Hữu Trung Anh
3 12329006 Nguyễn Mai Anh
4 12329008 Lê Xuân Minh Hoà
5 12329009 Nguyễn Trần Anh Duy
6 12329019 Trịnh Thục Bích
7 12329020 Mai Thành Quân
8 12329023 Lê Thanh  Quý
9 12329030 Nguyễn Quốc  Thiện
10 12329032 Võ Khắc  Lập
11 12329037 Nguyễn Tấn Lợi
12 12329039 Lý Tiến Dũng
13 12329049 Lê Duy  Đức
14 12329051 Mai Văn Hải
15 12329053 Nguyễn Ngọc Khoa
16 12329054 Nguyễn Phương  Hoa
17 12329057 Đinh Phước Lộc
18 12329058 Phan Văn Hợp
19 12329064 Nguyễn Anh Khanh
20 12329065 Nguyễn Thị Bích Hoà
21 12329068 Nguyễn Thanh Lâm
22 12329070 Lê Thị  Lan
23 12329071 Nguyễn Trung Hân
24 12329072 Võ Lâm Tuấn
25 12329074 Lê Quang Long
26 12329075 Hà Văn Thuận
27 12329076 Đỗ Hoài Khương
28 12329077 Nguyễn Bá Luân
29 12329083 Trần Viết Khánh
30 12329086 Đỗ Mạnh Hào
31 12329087 Võ Văn  Quế
32 12329091 Nguyễn Đình Tới
33 12329093 Phạm Thị Hồng Nhung
34 12329094 Nguyễn Thế Tuân
35 12329096 Nguyễn Thị Linh
36 12329099 Huỳnh Kim Phương
37 12329100 Nguyễn Trí Đức
38 12329102 Đỗ Thành Quang
39 12329107 Phan Văn Phượng
40 12329108 Ngô Đăng Tần
41 12329112 Võ Trần Duy Thế
42 12329113 Nguyễn Văn Thắng
43 12329114 Đồng Xuân Thế
44 12329115 Đào Văn Thiên
45 12329116 Vũ Ngọc  Thiện
46 12329118 Phạm Gia Quốc Thống
47 12329119 Lê Trạch Thuân
48 12329121 Hoàng Thị Hoa
49 12329125 Võ Văn  Tiến
50 12329127 Võ Văn Trí
51 12329129 Cao Thanh Minh Trí
52 12329133 Nguyễn Thị Tuyết Trinh
53 12329134 Lâm Văn Khánh
54 12329136 Nguyễn Thị Thu Nguyên
55 12329138 Khổng Minh Cường
56 12329139 Trần Hoàng Trung
57 12329148 Nguyễn Văn Cường
58 12329149 Nguyễn Đại  Hưng
59 12329151 Nguyễn Văn Phương
60 12329152 Tống Hữu Hưng
61 12329154 Phan Thế  Phong
62 12329160 Phạm Văn Quang
63 12329162 Nguyễn Thị Ngọc  Bút
64 12329164 Trần Thị Bích Phương
65 12329166 Mai Thị Xoan
66 12329176 Nguyễn Thị Huyền
67 12329178 Vũ Tống Nhật Linh
68 12329180 Võ Đại Lộc
69 12329181 Đoàn Hữu Nghĩa
70 12329182 Nguyễn Minh Nhật
71 12329183 Trần Tấn Nhật
72 12329184 Phan Kiều Oanh
73 12329185 Mai Văn Quang
74 12329187 Nguyễn Văn Tâm
75 12329188 Nguyễn Xuân Thành
76 12329189 Nguyễn Hoàng Thân
77 12329190 Trần Trọng Trí
78 12329191 Vũ Hoàng  Trung
79 12329192 Lê Minh Tuấn
80 12329193 Đặng Thị Tường Vi
81 12329194 Nguyễn Hoàng
82 12329198 Cầm Trần Thanh Phong
83 12329199 Diệp Hoàng Thân
84 12329202 Phan Viết Tính

 

Số lần xem trang : :4363
Nhập ngày : 25-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp CD11TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD09TH(03-12-2009)

Danh sách lớp CD08TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD07TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD06TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD05TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD04TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn ba một

Xem trả lời của bạn !