Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DH11DT
STT MSSV Họ và Tên
1 12130001 Nguyễn Đức Anh
2 12130003 Nguyễn Quang Anh
3 12130005 Phạm Minh Cường
4 12130006 Nguyễn Vũ Doanh
5 12130007 Bùi Trung Dũng
6 12130008 Nguyễn Hoàng Gia
7 12130009 Võ Thị Kim Hạnh
8 12130010 Lê Hoàng Hiệp
9 12130011 Nguyễn Hoàng Phi Hùng
10 12130013 Nguyễn Thị Bích Lệ
11 12130014 Trần Nhật Vũ Linh
12 12130017 Đặng Quốc Nhã
13 12130019 Lê Minh Nhật
14 12130020 Nguyễn Minh Nhật
15 12130021 Nguyễn Nhơn
16 12130023 Lâm Thị Phượng
17 12130024 Nguyễn Thành Tâm
18 12130025 Võ Hoàng Tâm
19 12130026 Nguyễn Văn Ten
20 12130027 Võ Ngọc Minh Thi
21 12130028 Phan Minh Thiện
22 12130030 Phạm Thị Hồng Thơ
23 12130031 Nguyễn Viết Thụy
24 12130032 Điền Ngọc Anh Thư
25 12130033 Huỳnh Thị Ngọc Trâm
26 12130035 Lê Anh Tuấn
27 12130036 Nguyễn Thanh Tùng
28 12130037 Trần Văn Đạt
29 12130038 Đổ Thành Hưng
30 12130040 Trang Quốc Văn
31 12130041 Nguyễn Trung Nguyên
32 12130044 Lê Hải Vịnh
33 12130046 Nguyễn Duy Anh
34 12130049 Nguyễn Thanh Cảnh
35 12130050 Nguyễn Thị Kim Chung
36 12130052 Hồ Văn Ngọc Đan
37 12130053 Lê Minh Đạt
38 12130054 Phạm Duy Đạt
39 12130055 Trịnh Thành Đạt
40 12130056 Bùi Minh Đăng
41 12130066 Đặng Huy Hoàng
42 12130067 Nguyễn Vũ Hoàng
43 12130069 Đặng Quốc Huy
44 12130071 Nguyễn Đông Hưng
45 12130073 Nguyễn Hữu
46 12130076 Võ Trung Kiên
47 12130079 Lê Hữu Long
48 12130081 Trần Thị Xuân Mến
49 12130082 Võ Thanh Minh
50 12130083 Lê Mộng
51 12130086 Mai Hoàng Nam
52 12130089 Đặng Hữu Nghĩa
53 12130093 Trần Hưng Phong
54 12130096 Lê Thu Phương
55 12130097 Nguyễn Đình Phước
56 12130099 Gìn Đức Quân
57 12130103 Trần Minh Sang
58 12130105 Đỗ Quang Duy Tài
59 12130106 Phan Thanh Tân
60 12130108 Nguyễn Tuấn Thanh
61 12130109 Nguyễn Minh Thành
62 12130110 Trương Thị Thanh Thảo
63 12130113 Trần Tân Thuận
64 12130114 Nguyễn Minh Toại
65 12130115 Nguyễn Thanh Tòa
66 12130116 Dương Quốc Trọng
67 12130117 Nguyễn Đức Trọng
68 12130118 Trương Kim Trọng
69 12130120 Phan Thế Trung
70 12130121 Dương Cao Tùng
71 12130122 Đỗ Thanh Tùng
72 12130123 Lê Đình Văn
73 12130124 Hong Chôi Vằn
74 12130126 Lương Ngọc Xuân
75 12130128 Trần Nguyễn Chí Thiện
76 12130129 Nguyễn Hữu Vinh
77 12130133 Nguyễn Thị Thanh Hưởng
78 12130135 Nguyễn Thành Nguyên
79 12130136 Lê Tấn Pháp
80 12130138 Trương Minh Tuấn
81 12130139 Đặng Ngọc Cừ
82 12130140 Trần Thị Hương
83 12130147 Bùi Phú Thanh Hiền
84 12130148 Nguyễn Thị Tú Anh
85 12130150 Đinh Viết Anh
86 12130152 Lê Quang Tú
87 12130155 Nguyễn Tuấn Anh
88 12130157 Nguyễn Minh Nhã
89 12130163 Nguyễn Thành Chí
90 12130164 Đào Gia Kỳ
91 12130167 Hồ Thị Dịu Hiền
92 12130168 Nguyễn Thành Đồng
93 12130172 Phạm Tấn Tài
94 12130174 Vòng Lồng Tắc
95 12130178 Nguyễn Thị Trúc Ly
96 12130179 Nguyễn Thăng Vương
97 12130182 Nguyễn Thanh Hiệp
98 12130185 Trần Văn Đức
99 12130187 Nguyễn Kim Thịnh
100 12130188 Huỳnh Nhật Tài
101 12130189 Phạm Ngọc Hiếu
102 12130191 Trần Lê Hoàng Thảo
103 12130192 Châu Duy Thiện
104 12130194 Lê Thị Hồng
105 12130197 Trần Trung Hậu
106 12130198 Đặng Đức Hiếu
107 12130199 Lê Huỳnh Khắc Huy
108 12130204 Lại Thị Phương Tuyết
109 12130207 Nguyễn Quốc Thắng
110 12130208 Nguyễn Việt Dũng
111 12130209 Trần Đăng Quý
112 12130214 Trần Thị Diễm Xuân
113 12130221 Phạm Văn Nam Thành Phong
114 12130223 Thái Thị Cẫm Tiên
115 12130224 Phạm Thị Diểm Hương
116 12130225 Nguyễn Minh Trung
117 12130227 Nguyễn Bảo Quốc
118 12130228 Nguyễn Trung Hải
119 12130231 Nguyễn Thanh Trực
120 12130233 Võ Minh Trung
121 12130234 Phạm Thị Tố Uyên
122 12130235 Nguyễn Văn Duy
123 12130236 Hoàng Đức Mạnh
124 12130238 Nguyễn Đức Minh
125 12130240 Trần Quốc Thịnh
126 12130241 Ngô Minh Thiện
127 12130244 Lê Quốc Phú
128 12130246 Nguyễn Thanh Phương
129 12130250 Đỗ Thị Thanh Hương
130 12130251 Lâm Quốc Quân
131 12130254 Nguyễn Thế Anh
132 12130257 Lâm Thành Long
133 12130258 Phù Hoàng Long
134 12130259 Trần Thị Hồng Nhung
135 12130262 Trần Thịnh Vượng
136 12130264 Lý Hồng Hạnh
137 12130267 Nguyễn Duy Hoài
138 12130268 Lê Thị Hải Yến
139 12130270 Hồ Xuân Quý
140 12130273 Nguyễn Hữu Danh
141 12130276 Lê Thị Linh
142 12130278 Phạm Minh Tú
143 12130281 Trần Hoàng Phúc
144 12130284 Trần Minh Phương
145 12130287 Trương Thị Ngọc Thương
146 12130289 Lê Huỳnh Anh Tuấn
147 12130292 Trần Hoàng Tuấn
148 12130295 Đặng Trung Tuấn
149 12130296 Nguyễn Trọng Trí
150 12130297 Dương Tuấn Vũ
151 12130298 Phạm Thị Ngọc Thư
152 12130302 Đoàn Quốc Hiệp
153 12130308 Lưu Hào Hiệp
154 12130311 Lê Thị Bích Ngọc
155 12130312 Phạm Khánh Minh
156 12130316 Võ Thanh Trúc
157 12130319 Hồ Thị Lan
158 12130321 Nguyễn Thị Thu Trúc
159 12130323 Trần Thị Mỹ Tiên
160 12130324 Bùi Tiến Viển
161 12130326 Hồ Quốc Khánh
162 12130329 Võ Thị Thùy Trang
163 12130331 Nguyễn Thị Hồng
164 12130332 Nguyễn Thanh Nam
165 12130335 Nguyễn Khắc Tường
166 12130338 Đỗ Thị Thu Thủy
167 12130340 Hoàng Văn Hải
168 12130341 Ngô Quý Ngừng
169 12130345 Nguyễn An Toàn
170 12130350 Võ Thành Duy
171 12130353 Nguyễn Hoàng Anh Khoa
172 12130355 Võ Tấn Lộc
173 12130357 Khưu Trọng Nhân
174 12130358 Dương Huỳnh Như
175 12130361 Nguyễn Thị Bích Thiệt
176 12130362 Huỳnh Khánh Hiếu
177 12130363 Đặng Thị Nhựt
178 12130365 Phạm Thanh Cường
179 12130366 Nguyễn Trung Hiếu
180 12130368 Phan Xuân Mạnh
181 12130369 Phạm Ngọc Hạ Thu
182 12130370 Trịnh Thị Thanh Thảo

Số lần xem trang : :5476
Nhập ngày : 25-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu năm chín ba

Xem trả lời của bạn !