Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký học cùng lúc hai chương trình, học kỳ I  năm học 2013-2014

 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình ở học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:

 

I.  Đối tượng, điều kiện đăng ký và học cùng lúc 2 chương trình

1.1 Đối tượng:

Là sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

 

1.2 Điều kiện đăng ký và học cùng lúc 2 chương trình

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

- Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

 

II.  Kế hoạch thực hiện

2.1 Thời gian và địa điểm nộp đơn đăng ký: từ ngày 11/6/2013 đến ngày 18/6/2013 tại Phòng Đào tạo, Khu Phượng Vỹ, Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

2.2 Từ ngày 19/6/2013 đến 20/6/2013: Phòng Đào tạo tổng hợp và gửi danh sách đăng ký về đơn vị quản lý chương trình thứ 2.

2.3 Từ ngày 21/6/2013 đến ngày 26/6/2013: Đơn vị quản lý chương trình thứ 2 xét duyệt và chuyển kết quả về Phòng Đào tạo.

2.4 Từ ngày 27/6/2013 đến ngày 02/7/2013: Phòng Đào tạo xử lý kết quả xét duyệt, trình hiệu trưởng xem xét và công bố quyết định cho phép sinh viên học chương trình thứ 2.

 

III. Thủ tục đăng ký bao gồm:

  - Đơn đăng ký học chương trình thứ 2 (theo mẫu đính kèm).

            - Bảng kế hoạch học tập chung của 2 chương trình (theo mẫu đính kèm).

            - Bảng điểm kết quả học tập của chương trình thứ 1.

(Nguồn tin: Phòng đào tạo)

Số lần xem trang : :4666
Nhập ngày : 12-06-2013
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy chín năm bốn

Xem trả lời của bạn !