Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM    
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    
LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2012 - 2013 (HỌC LẠI)
               
Stt Mã môn học Tên môn học Mã môn học Tên môn học Ngày thi Giờ thi Phòng thi
1 914208 Quản trị mạng 214271 Quản trị mạng 12/1/2013 9g30 PV337
2 914401 CSDL 214442 Nhập môn CSDL 13/1/2013 7g15 RD200
3 914454 Trí tuệ nhân tạo 214463 Nhập môn CSDL 15/1/2013 7g15 RD305
4 914504 Hệ thống thông tin địa lý 214465 Hệ thống thông tin địa lý 16/1/2013 7g15 RD306
5 914418 Phân tích và TK HTTT 214461 Phân tích và TK HTTT 18/1/2013 7g15 RD502
6 214352 Thiết kế hướng đối tượng 214461 Thiết kế hướng đối tượng 22/1/2012 7h15 PM1
7 214252 Lập trình mạng 214252 Lập trình mạng 23/1/2013 7g15 RD306
8 214451 Hệ quản trị CSDL 214454 Hệ quản trị CSDL 25/1/2013 9g30 PV319
9 914309 CNPM 214371 Nhập môn CNPM 27/1/2013 7h15 RD103
               
Ghi chú:       TpHCM,ngày 7 tháng 1 năm 2013
- PM1: Nhà Cẩm Tú          

 

Số lần xem trang : :4201
Nhập ngày : 07-01-2013
Điều chỉnh lần cuối :03-05-2013

Lịch thi HK2 năm học 2016-2017(13-05-2017)

Lịch thi HK1 năm học 2016-2017 (Điều chỉnh 21/12/2016)(07-12-2016)

Lịch thi khoa CNTT học kỳ 3 năm học 2015-2016(16-08-2016)

Lịch thi THĐC HK3 năm học 2015-2016(16-08-2016)

Lịch thi HK2/2015-2016(25-05-2016)

Lịch giảng của giảng viên HK2 năm học 2015-2016(17-05-2016)

Lịch thi bổ sung HK1/2015-2106(29-02-2016)

[TB] Thay đổi thời gian và địa điểm thi môn LTTTBDĐ, GTN-M - HK1 2015-2016(09-01-2016)

Lịch thi khoa CNTT HK1/2015-2016 (cập nhật ngày 6/1/2016)(04-01-2016)

Lịch thi môn Tin học Đại cương - HK1 năm học 2015 - 2016 (cập nhật ngày 4/1/2016)(09-12-2015)

[TKB] Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 - DH15DTA, DH15DTB (9/2015)(03-09-2015)

Lịch thi K.CNTT HK3 năm 2014-2015(18-08-2015)

Lịch thi môn Tin học Đại cương - HK3 năm học 2014 - 2015(18-08-2015)

Lịch thi K.CNTT HK2/2014-2015(26-05-2015)

[TKB] Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (3/3/2015)(03-03-2015)

[TB] Lịch thi khoa CNTT dành cho SV (22/12/2014)(22-12-2014)

Lịch thi mon Tin học Đại cương - HK1 năm học 2014 - 20154(15/12/2014)(15-12-2014)

Thời Khóa Biểu Tổng Hợp Học Kỳ 1 Năm Học 2014 - 2015 (cập nhật 25/9/2014)(26-09-2014)

Thay đổi phòng học Thực hành - Học Kỳ 1 Năm Học 2014 - 2015 (cập nhật 19/9/2014)(19-09-2014)

Thời Khóa Biểu Tổng Hợp Học Kỳ 1 Năm Học 2014 - 2015 (cập nhật 18/9/2014)(18-09-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một một một sáu

Xem trả lời của bạn !