Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 4 năm 2012

 

THÔNG BÁO CHO SV HỆ NIÊN CHẾ

(V/v thi trả nợ môn Chuyên đề LT web_914261 và môn thi TN chuyên ngành_914262)

 

1.     Đối với sinh viên nợ môn Thi TN chuyên ngành (914262) sẽ dự thi Tốt nghiệp theo lịch do Khoa sắp xếp (dự kiến vào T6/2012)

-         Trường hợp sinh viên chưa đăng ký trả nợ môn Thi TN chuyên ngành hoặc môn tương đương: sinh viên phải nộp đơn xin đăng ký học lại, liên hệ với Giáo vụ Khoa để được hướng dẫn chi tiết.

-         Trường hợp sinh viên đã đăng ký trả nợ môn học tương đương là Chuyên đề web (214374): sẽ phải đóng học phí bổ sung.

 

2.     Đối với sinh viên nợ môn Chuyên đề LT web (914261) đã đăng ký trả nợ môn học tương đương là Chuyên đề web (214374) sẽ dự thi theo lịch thi HK2 /2011-2012 của Khoa đã thông báo.

 

                                                                                         KHOA CNTT

Số lần xem trang : :4356
Nhập ngày : 11-04-2012
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn hai ba bốn

Xem trả lời của bạn !