Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NÔNG LÂM  TP.HCM

KHOA CNTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điều kiện làm LVTN cho lớp DH08DT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

 

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến tất cả các bạn sinh viên lớp DH08DT về điều kiện để được làm Luận văn tốt nghiệp như sau:

1.           Sinh viên cần đạt tối thiểu 90 tín chỉ (không tính các tín chỉ điều kiện); yêu cầu phải hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc trong khung Chương trình đào tạo.

2.           Điểm trung bình tích lũy của các môn học trong 6 học kỳ đầu (theo khung chương trình đào tạo) phải đạt từ 2 trở lên (thang điểm 4).

Ghi chú: Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm LVTN cho Giáo vụ Khoa (kèm theo bảng điểm có dấu của Phòng Đào tạo)

 

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

 

TS. Phạm Văn Tính

 

Số lần xem trang : :4278
Nhập ngày : 22-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không không sáu chín

Xem trả lời của bạn !