Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 

TP.HCM ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký đề tài LVTN DH07DTGL)

Trên tinh thần Thông báo ngày 24 tháng 8 năm 2011 về việc làm LVTN của lớp DH07DTGL, thì điều kiện để được làm LVTN của lớp DH07DTGL là không nợ môn học nào trong chương trình quy định (tính đến hết HK2 năm học 2010-2011); Sinh viên liên hệ với trực tiếp với Giảng viên để nhận đề tài.

Nay Khoa CNTT thông báo đến lớp DH07DTGL một số vấn đề như sau:

1.     Thời hạn Sinh viên đăng ký tên đề tài và Giảng viên hướng dẫn với Giáo vụ khoa là đến hết ngày 20/10/2011.

2.     Sau thời hạn trên, Sinh viên nào không liên hệ đăng ký xem như không được làm LVTN, Khoa sẽ tổng hợp danh sách và gửi về Phân hiệu Gia Lai.

3.     Các nhóm sinh viên đã nhận đề tài phải liên hệ với Giảng viên để được hướng dẫn cụ thể.

                                                                                         KHOA CNTT

Số lần xem trang : :4146
Nhập ngày : 15-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín năm bốn hai

Xem trả lời của bạn !